Konferenca v Ljubljani

Druga mednarodna konferenca DEHEMS:


Zaposljivost diplomantov in sistemi menedžmenta
visokošolskega izobraževanja

Ljubljana, 27.in 28. september 2012 

 


Dodatne informacije za prijavljene udeležence na: dehems@fdv.uni-lj.si

 

Program, ključni dokumenti in povezave: 

2. konferenca DEHEMS – program.pdf

Ključni poudarki in znanstveni odbor.pdf

Uporabne informacije

Prizorišče: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana (zemljevid),seznam hotelov v Ljubljani in turistične informacije (LjubljanaSlovenija).

Konzorcij DEHEMS (krajše za ‘Network for the Development of Higher Education Management Systems’, slov. Omrežje za razvoj sistemov visokošolskega izobraževanja) vabi na drugo mednarodno konferenco DEHEMS: 'Zaposljivost diplomantov in sistemi visokošolskega izobraževanja'. Na konferenci bo poudarek namenjen vprašanjem, kateri dejavniki določajo zgodnji karierni uspeh diplomantov, kako sistemi visokošolskega izobraževanja upoštevajo podatke in raziskave o zaposljivosti ter v kolikšni meri sledijo in bi morali slediti tovrstnim empiričnim podatkom.

Udeležba na konferenci je brezplačna (prispevek bo morda potreben le za konferenčno večerjo, ki bo 27. septembra 2012 – približno 30 EUR). Število udeležencev je omejeno. Prijavljene udeležence potrjuje organizacijski odbor, in sicer v roku dveh tednov od prispele prijave. Organizacijski odbor lahko zahteva dodatno potrditev udeležbe na konferenci.

 

 

Znanstveni odbor

Polona Domadenik, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Gabriela Grotkowska, Univerza v Varšavi, Poljska
Wolfgang Mayrhofer, Univerza za ekonomijo in poslovne vede na Dunaju, Avstrija
Selda Onderoglu, Univerza Hacettepe, Turčija
Angelo Paletta, Univerza v Bologni, Italija
Samo Pavlin, Univerza v Ljubljani, Slovenija 
Peter Robert, Univerza Szechenyi / Inštitut za politične vede, HAS, Madžarska
Harald Schomburg, Univerza v Kasslu – INCHER, Nemčija
Ivan Svetlik, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Oon-Seng Tan, Tehnološka univerza Nanyang, Singapur
Ulrich Teichler, Univerza v Kasslu– INCHER, Nemčija
Luis E. Vila, Univerza v Valenciji, Španija
Pavel Zgaga, Univerza v Ljubljani, Slovenija

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Grant Agreement no.: 2009-3670/001-001 

Izdelava spletnih strani: Positiva